تحقیقات دانشجویی
 

چکیده تحقیق

مقدمه

یکی از مهمترین وکاملترین روشهایی که برای رساندن اطلاع به محققان وجود دارد نشریه های چکیده است

چکیده نویسی تاریخی دیرینه دارد دربین النهرین اسنادی به خط میخی متعلق به هزاره دوم قبل از میلاد کشف شده که مطالبی شبیه چکیده دران وجود داشت (ویتی 1973)

تعریف چکیده :

چکیده خلاصه ایست از قسمت های مهم یک متن که به طور مختصر وروشن عرضه می شود (موسسه تحقیقات وبرنامه ریزی علمی واموزشی 1384)

چکیده نوع خاصی از خلاصه سازی است که همراه انواع مختلف مقالات علمی می اید (کلارک )

چکیده یک مقاله فشرده یک مقاله است که ان رابا حداقل کلمات ممکن معرفی می مند

چکیده ها انواع مختلف دارند :تمام نما ،راهنما ،ماشینی ،تلگرافی ،عنوانی ،سوگرفته ،گزاره ای ،که دراین میان چکیده تمام نما از اهمیت وکاربرد بیشتری دارد

چکیده تمام نما :

این چکیده شامل تمام مطالب مهم واساسی یک نوشته ونتایج کمی وکیفی مندرج درآن است ازاین رو کاملترین ودقیق ترین نوع چکیده ها واز نظر تهیه مشکل ترین آنهاست ونوع معمول چکیده درمقالات محسوب می شود

فرآیند چکیده نویسی :

1-    سهولت جست وجو ی اطلاعات مهم واساسی درمقالات

2-    دسترسی سریع خواننده به نتیجه وتصمیم اوبرای مطالعه یل عدم مطالعه متن اصلی

3-    صرفه جویی درزمان برای محققانی که می خواهند به نحو اجمالی نتایج یا دستاوردهای یک مقاله رابدانند

 

 

نوشتن یک چکیده خوب مستلزم آموزش وتمرین است یک چکیده خوب ابدا اطلاعات جدیدی را ارائه نمی دهد بلکه صرفا خلاصه مقاله است

 

نتیجه :

چکیده بیان مختصر وصحیح محتوای متن اصلی تحقیق است ودربردارنده اطلاعات مفید است چکیده یک خلاصه کوتاه ازیک متن مقاله یامدرک وبا حداقل کلمات است

 

منابع :

آیینامه چکیده نویسی / واحد اصلاح نامه ها

www.namaye.net

  نوشته شده در  سه شنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:55  توسط خانم هاشمی   | 

تحقیق اسنادی

مقدمه "

روش های اسنادی یکی از مهمترین ابزارهای تحقیق موردی محسوب می شوند پژوهش اسنادی مبنی برشواهد برگرفته از مطالعه اسناد ،آرشیوها ،یا آمار رسمی است پژوهش اسنادی رانباید با تحقیق کتابخانه ای یکی دانست بلکه تحقیق کتابخانه ای تنها به عنوان یکی از انواع واقسام تحقیق اسنادی به شمار می رود

کاربرد

 

پژوهش اسنادی یعنی استفاده از مدارک واسناد وزمانی مورد کاربرد است که یا تحقیقی دردست انجام باشد ویا تحقیق مربوط به پدیده های موجود است ومحقق درصدد شناسایی تحقیقات قبلی برآید ویااینکه پژوهش نیازبه استفاده از اسناد ومدارک را ایجاب نماید روش تحقیق اسنادی از مشکلات بزرگی که درتحقیقات آزمایشی ومصاحبه پیش می آید جلوگیری می کند اسناد به سبب ارزش کلی وعمده ای که دارند در فرآیند جمع آوری داده ها نقش مهمی ایفا می کنند اصالت یک تحقیق اسنادی به منابع حائز اهمیت است که دران استفاده می شود

 

 

معایب روش اسنادی :

مادربررسی اسناد با حوادث وپیامدهایی مواجه هستیم که مربوط به گذشته دور یانزدیک اند ازاین رو درک وفهم مستقیم آنها ممکن نیست وهمواره با واسطه مطالعه وارزیابی می شوند – گذشته قابل تکرارنیست – پژوهش اسنادی هرگز به طور کامل دراسناد ومدارک جای نمی گیرد

 

منبع :

www.pajoohe.com

  نوشته شده در  سه شنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:54  توسط خانم هاشمی   | 

 

تحقیق میدانی:

مقدمه:

برخی از محققان اجتماعی برآنند که تنها شیوه معنادار مطالعه رفتار انسان مشارکت در محیط اجتماعی است .این نوع تحقیقات مشخصه انسان شناسان است.تحقیقات انسان شناسان ابتدا منحصر به اقدام ناشناخته و بیگانه بود.سپس همان اصول را برای مطالعه گروه های آشنا و محیط های خویش به کار بردند.کار میدانی مشخصه اولین جامعه شناسان آمریکایی است که حیات شهری را مطالعه کردند و بعداً به مطالعه موضوعاتی چون محله،گروه های قومی و نیز نهادها و سازمانها روی آوردند.

تحقیق میدانی شیوه ای است که در آن یک یا چند متغیر مستقل ،توسط مشاهده کننده در محیط طبیعی و آزاد به منظور تعیین اثرات محیط بر روی رفتار آن متغیر و یا اثرات آن متغیر به طور متقابل بر روی محیط به گونه ای واقع گرایانه مورد بررسی مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد.(ایزاک1376).

اهداف روش تحقیق میدانی:

1-توسعه مهارتهای مشاهداتی و ثبت وقایع2-افزایش و بالا بردن قدرت و مفهوم یادگیری از طریق بکارگیری حواس پنجگانه و تجربه بصری از فرایندهای رایج در واحد مطالعاتی .3-بازتر کردن و گشودن چشم مشاهده گران بر وقایع واقعی و....

معایب:

1-تجربه میدانی مطالعات و پژوهش های عمیق و وسیعی از یک واحد است که نتایج آن ارائه دهنده تصویر کامل و سازمان یافته ای از آن واحد مطالعاتی است.تطبیق نتایج حاصل از این روش با واقعیات و شرایط واقعی بیشتر و ملموس تر است در مطالعات میدانی نقش محقق حائز اهمیت اساسی است زیرا این موقعیت محقق است که تعیین کننده مشاهدات و توصیف آن است.

2-در این نوع تحقیق به دلیل آنکه بخش مهم آن را مشاهدات تشکیل می دهد اشتباهات ناشی از خطای بصری یا نادیده انگاشتن بعضی از اطلاعات و داده ها را نمی توان انکار کرد همچنین نمی توان بر اساس داده های حاصل از نمونه تعمیم های معتبری درباره جامعه مورد مطالعه به دست داد.

 

منابع:

1-منتخبی از کتاب توصیف جامع از روش های تحقیق دکتر علی احمدی و مهندس وحید سعید نهایی(انتشارات تولید دانش).

2-روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی-ترزال ،بیکر.

 

 

 

  نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 18:4  توسط خانم هاشمی   | 

 

تحقیق پیمایشی:

مقدمه:

تحقیق پیمایشی روشی است برای گردآوری داده ها که در آن از گروه های معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند.این پاسخ ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند.تحقیق پیمایشی عام ترین نوع حقیقات اجتماعی است.

روش تحقیق پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود.تحقیق پیمایشی یکی از ابزارهای مهم در تحقیقات اجتماعی است.اینگونه تحقیقات شامل محدوده وسیعی از عملیات جمع آوری اطلاعات بصورت پرسش و پاسخ و توسط روش های پستی،تلفنی،مراجعه حضوری و اخیراً بصورت اینترنتی انجام می گیرد(بیکر ،1377).

«انواع تحقیقات پیمایشی»:

تحقیق پیمایشی را بر حسب حجم جامعه مورد مطالعه می توان بر تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک یا در مقیاس بزرگ نام نهاد تحقیقات پیمایشی را در یک تقسیم بندی به سه دسته تقسیم می کند(htmوsurv)

1-روش مقطعی:

 به منظور گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت از یک پدیده در یک مقطع از زمان.

2-روش دلفی: ویژگی عمده آن دست یابی به هم رایی درباره یک موضوع در میان صاحبنظران است و بیشتر برای پیش بینی روند تحولات در آینده درباره یک پدیده از آن استفاده می شود.

3-روش تحقیق ترادمی:

هدف محقق در این روش درک و شناخت تغییرات در طول زمان است.

در تحقیق پیمایشی جمع آوری اطلاعات و داده ها به دو شیوه عمده پرسشنامه و مصاحبه صورت می گیرد.

این روش شامل جمع آوری اطلاعات به طور مستقیم از گروهی از افراد است.نمونه مطالعات پیمایشی معمولاً بزرگ است. به وسیله این روش اطلاعات مختلفی را می توان به دست آورد که کلاً شامل 3 نوع می باشند اطلاعات در مورد واقعیت ها،عقاید و رفتارها.

پژوهشگران در اقتصاد ،مردم شناسی،روان شناسی،بهداشت و تعلیم و تربیت از این روش استفاده می کنند. تحقیق پیمایشی برعکس تحقیق تاریخی با پدیده های که در زمان حال اتفاق می افتند سر وکار دارد.

منابع:

1-منتخبی از کتاب توصیف جامع از روش های تحقیق دکتر علی احمدی و مهندس وحید سعید نهایی،انتشارات تولید دانش.

2-روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی –تزوال،بیکر.

 

 

 

 

  نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 18:3  توسط خانم هاشمی   | 
 

تحلیل محتوا:

مقدمه:

اگر تکنیک نباشد و ضوابطی در بررسی حاکم شود ممکن است استنتاج اشتباه باشد،به تعداد افرادی که نتیجه گیری می کنند نتایج نیز متفاوت است.

تحلیل محتوا روشی است که بتوان بر اساس آن خصوصیات زبانی یک متن ،گفته یا نوشته را به طور واقع بینانه و عینی شناخت و از آن ها نیز استنتاج هایی درباره مسائل غیر زبانی یعنی درباره خصوصیات فردی و اجتماعی گوینده یا نویسنده کسب کرد.

تاریخچه:

تجزیه و تحلیل محتواهای متون به زمان های دور بر می گردد .مرتن و روزمن معتقدند که این تکنیک در یونان باستان و بعدها در قرن هفتم میلادی در فلسطین (برای استخراج تورات) به کار رفته است در علوم اجتماعی این تکنیک در هنگام جنگ جهانی دوم به گونه های جدید و نسبتاً دقیق به کار برده شد.پس از دهه 1940 تحلیل محتوای از نظر روش شناختی تکامل یافت.احتمالاً اولین تحلیل کمی مطالب مکتوب تحلیل محتوایی است که در قرن 18 در سوئد صورت گرفت.تحلیل محتوی روش تحقیقی مفیدی است که در آن اقلام یا موارد مهم محتوای پیام با اقلام دیگر مقایسه و سرانجام با سایر اقلام گردآوری شده از کل جهان مقایسه می شود.

کرینپدورف آن را به عنوان یک فن پژوهشی برای ربط دادن داده ها به مضمون آن به گونه ای معتبر و تکرار پذیر تعریف می کند.

کاربرد:

ارزش تحلیل محتوا در امکاناتی است که برای مقایسه کردن در حین تحقیق فراهم می آورد.تحلیل محتوا نوعی بررسی واقعیت به شمار می رود.به این صورت که یک پدیده ،صفت یا ویژگی خاصی را با استانداردهای زندگی واقعی مقایسه و ارزیابی می کند.تحلیل محتوا به دو شیوه کمی و کیفی انجام می شود.

 

 

مزایا:1

-داده های بدست آمده را می توان کمی کرد.2-هم با وقایع جاری سر و کار دارد و هم وقایع گذشته پیدا کردن مطالب آن نسبتاً آسان و نامحسوس است(مردم را تحت تاثیر قرار نمی دهد)

با وجود همه امتیازاتی که تکنیک تحلیل محتوا دارد محدودیت هایی نیز دارد :

1-پیدا کردن یک واحد اندازه گیری کار آسانی نیست.

2-به تنهایی نمی تواند مبنایی برای اظهار نظر درباره تاثیر محتوا بر مخاطبان باشد.

3-فقدان برخی پیام هایی که به موضوع ربط دارند.4-تحلیل محتوا غالباً وقت گیر است.

 

 

 

 

منابع:

1-pagoohe-com/fa/index.php

نویسنده حسین دهقان منشادی

2-aminrasool-blagfa.com

 

 

  نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 18:0  توسط خانم هاشمی   | 
روش تحقیق

 

مقدمه:

 

انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات راه حل های مختلفی را تجربه و مناسب ترین راه و روش را انتخاب می کند.

منظور از روش کلیه وسایل و ابزار و مجموعه مراحلی است که برای جمع آوری اطلاعات و کیفیت بررسی آنها جهت رسیدن به یک هدف انتخاب می شود.روش های زیرین تحقیق در قرن 15و16 رواج پیدا کردند که مبنای کار آنها تجربه و آزمایش بود.

 

«تعریف روش تحقیق»

محقق پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد.هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه روشی برای بررسی موضوع خاصی لازم است.

انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد .بنابراین هنگامی می توان در مورد روش برای یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق ،هدفها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد.

 

ویژگی های کلی روش تحقیق عبارتند از (ساروخانی ،1372):

 

1 - انتظام2-عقلانی بودن و دوری از توهمات و عواطف3-روح علمی،بی طرفی تسلط بر خویش4-واقعیت گرایی.

روش تحقیق علمی فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک وضعیت یا موقعیت نامعین است(بازرگانان و همکاران ،1376).

روش تحقیق عبارتست از به کارگیری راه و روش خاصی است که اطلاعات مناسب بیشتری درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل مرتبط به آن را مشخص می کند.

 

 

 

نتیجه:

به طور کلی منظور از روش تحقیق و پژوهش ارائه مهارتها و تجربه هایست که دست یابی به هدف را هم آسانتر می سازد و هم با صرف وقت کمتر نتایج بیشتری به ما می دهد.

 

 

منابع:1-مکانیل پاتریک(1370) روش های تحقیق در علوم اجتماعی،مترجم:ثلاثی،محسن،نشر آگه

2-منتخبی از کتاب توصیف جامع از روش های تحقیق ،دکتر علیرضا علی احمدی و مهندس وحید سعید نهایی.

 

 

 

 

 

 

  نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 17:57  توسط خانم هاشمی   | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM